ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic Parts)

ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic Parts) เป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตโดยใช้พลาสติกเกรดพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติในด้านความแข็ง การทนความร้อน การทนการสึกกร่อน ไม่ติดไฟง่าย และมีการหล่อลื่นในตัวเองสูง ทำให้มีการนำพลาสติกประเภทดังกล่าวมาใช้แทนโลหะในการผลิตสินค้าหลายๆประเภทที่ต้องการความคงทนสูงอย่างแพร่หลาย และคาดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการผลิตและประกอบชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมเพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องเสียงรถยนต์ ซึ่งตั้งฐานการผลิตอยู่ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ โดยหลังจากที่บริษัทฯได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า บริษัทฯจะดำเนินการจัดซื้อเม็ดพลาสติกตามชนิด คุณภาพและแหล่งที่มาตามที่ลูกค้าต้องการ หลังจากได้รับวัตถุดิบแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการฉีดขึ้นรูปพลาสติกตามแบบของผลิตภัณฑ์ ตัดและตกแต่งสินค้าที่ผลิตได้ให้ได้รูปทรงและลักษณะตามที่ต้องการ ก่อนที่จะบรรจุหีบห่อสินค้าและจัดส่งให้ลูกค้าต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้บริการประกอบชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตได้กับวัตถุดิบและชิ้นส่วนประเภทอื่นๆ ก่อนที่จะจัดส่งสินค้าที่ผ่านการประกอบชิ้นส่วนในเบื้องต้นให้กับลูกค้า รวมถึงการให้บริการออกแบบกระบวนการผลิตสำหรับประกอบชิ้นส่วนพลาสติกเป็นชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Finished Parts) ก่อนจะส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปในขั้นต่อไป ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสินค้าของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมซึ่งบริษัทฯผลิตและจัดจำหน่าย แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่

บริษัทฯเน้นการควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าทั้งในระหว่างกระบวนการผลิต และในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพดี และตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัย แรงงานผลิตที่มีทักษะและความชำนาญสูง และกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด สินค้าของบริษัทฯจึงได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการปรับปรุงระบบการผลิตและระบบการบริหารภายในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในเดือนธันวาคม 2545 และมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการบริหารและจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง TS16949 เพื่อเตรียมรองรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมซึ่งบริษัทฯผลิตและจัดจำหน่าย แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่

  1. ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้สำนักงาน ได้แก่ ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนกระดาษของเครื่องโทรสาร เฟืองที่ใช้ในการขับเคลื่อนลูกกลิ้งไวแสง (Photosensitive Drum) ในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ เละ เลเซอร์สี, ชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์เลเซอร์และอิงค์เจ็ตและเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กแบบพกพา เป็นต้น


  2. ชิ้นส่วนยานยนต์


  3. ชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ ได้แก่ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ, ปลั๊กไฟ เป็นต้น