ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์

ชิ้นส่วนยานยนต์

ได้แก่ ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนกระดาษของเครื่องโทรสาร โดยประกอบสำเร็จเป็นชุดขับกระดาษในเครื่องโทรสาร (drive unit) โครงโทรศัพท์ที่ใช้ในเครื่องโทรสาร และโครงฐานเครื่องโทรสาร , ชิ้นส่วนของเครื่องใช้สำนักงานเอนกประสงค์ (Multi Fuction), โครงของเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย (Wireless) ซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องโทรสาร