ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม

1. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม

ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic Parts) เป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตโดยใช้พลาสติกเกรดพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติในด้านความแข็ง การทนความร้อน การทนการสึกกร่อน ไม่ติดไฟง่าย และมีการหล่อลื่นในตัวเองสูง ทำให้มีการนำพลาสติกประเภทดังกล่าวมาใช้แทนโลหะในการผลิตสินค้าหลายๆประเภทที่ต้องการความคงทนสูงอย่างแพร่หลาย และคาดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการผลิตและประกอบชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมเพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องเสียงรถยนต์ ซึ่งตั้งฐานการผลิตอยู่ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ โดยหลังจากที่บริษัทฯได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า บริษัทฯจะดำเนินการจัดซื้อเม็ดพลาสติกตามชนิด คุณภาพและแหล่งที่มาตามที่ลูกค้าต้องการ หลังจากได้รับวัตถุดิบแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการฉีดขึ้นรูปพลาสติกตามแบบของผลิตภัณฑ์ ตัดและตกแต่งสินค้าที่ผลิตได้ให้ได้รูปทรงและลักษณะตามที่ต้องการ ก่อนที่จะบรรจุหีบห่อสินค้าและจัดส่งให้ลูกค้าต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้บริการประกอบชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตได้กับวัตถุดิบและชิ้นส่วนประเภทอื่นๆ ก่อนที่จะจัดส่งสินค้าที่ผ่านการประกอบชิ้นส่วนในเบื้องต้นให้กับลูกค้า รวมถึงการให้บริการออกแบบกระบวนการผลิตสำหรับประกอบชิ้นส่วนพลาสติกเป็นชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Finished Parts) ก่อนจะส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปในขั้นต่อไป ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสินค้าของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯเน้นการควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าทั้งในระหว่างกระบวนการผลิต และในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพดี และตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัย แรงงานผลิตที่มีทักษะและความชำนาญสูง และกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด สินค้าของบริษัทฯจึงได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการปรับปรุงระบบการผลิตและระบบการบริหารภายในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในเดือนธันวาคม 2545 และมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการบริหารและจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต ในเดือนมกราคม 2547

ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมซึ่งบริษัทฯผลิตและจัดจำหน่าย แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่

  1. ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องโทรสาร ได้แก่ ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนกระดาษของเครื่องโทรสาร โดยประกอบสำเร็จเป็นชุดขับกระดาษในเครื่องโทรสาร (drive unit) โครงโทรศัพท์ที่ใช้ในเครื่องโทรสาร และโครงฐานเครื่องโทรสาร , ชิ้นส่วนของเครื่องใช้สำนักงานเอนกประสงค์ (Multi Fuction), โครงของเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย (Wireless) ซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องโทรสาร


  2. ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสาร ได้แก่ เฟืองที่ใช้ในการขับเคลื่อนลูกกลิ้งไวแสง (Photosensitive Drum) ในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ เละ เลเซอร์สี, ชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์เลเซอร์และอิงค์เจ็ตและเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กแบบพกพา เป็นต้น


  3. ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องเสียงรถยนต์ ได้แก่ชิ้นส่วนขับเคลื่อนหัวเทป ชุดยึดหัวอ่านสำหรับเครื่องเล่นซีดี ถาดหมุน แผ่นสำหรับเครื่องเล่นซีดี (Turn Table) เป็นต้น


  4. ชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น

2. การให้บริการออกแบบ ผลิต ซ่อมแซมและปรับปรุงแม่พิมพ์สำหรับฉีดพลาสติก

TAPM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ซ่อมแซมและปรับปรุงแม่พิมพ์สำหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก โดยได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือในด้านการออกแบบและเทคนิคในการผลิตแม่พิมพ์จากบริษัท อาซากะ คานากาตะ จำกัด (“ASAKA”) และ PNI ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์สำหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก จากประเทศญี่ปุ่น TAPM ได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design: CAD) และข้อมูลโครงแบบจะถูกส่งต่อมายังเครื่องผลิตแม่พิมพ์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Manufacturing: CAM) ทำให้แม่พิมพ์ที่ผลิตได้มีคุณภาพดี และไม่ผิดเพี้ยนจากแบบที่ต้องการ ซึ่งกระบวนการผลิตในส่วนนี้นอกจากจะทำให้ลูกค้าแม่พิมพ์มีความเชื่อมั่นในคุณภาพแม่พิมพ์ของ TAPM แล้ว ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและพอใจในผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมอันเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ อีกด้วย ลูกค้าที่สำคัญของ TAPM ประกอบไปด้วย Canon, Metco, Oki Data เป็นต้น