ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบริษัท คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯมีคณะผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับบริหารจำนวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายโสฬส ตั้งในธรรม กรรมการผู้จัดการ
2. นายนารุฮิซะ อาเบะ รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายโชจิ อินาโมโต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
4. นายศักดา เกิดรอด ผู้อำนวยการส่วนการผลิต
5. นางสาวนันทนา ยุบลไมล์ ผู้จัดการส่วนบัญชี
6. MR. SHINICHI IIJIMA ผู้จัดการฝ่ายรับรองคุณภาพ